HELLERMANNTYTON

 Spojnice optičkih i bakarnih kablova

 
Spojnice za optičke kablove sa originalnim rešenjima čime su postali lideri u inovaciji. U ponudi je veliki broj različitih tipova spojnica.  Popularni tipovi spojnica za optičke kablove su : FRBU, UFC, FDN, FML, BFJ...

Pregled proizvoda

 Rešenja sa bakarnim kablovima

 
Ponuda kompletnih rešenja za mreže sa bakarnim kablovima kategorija 6A, 6 i 5e.

Pregled proizvoda

 

 Rešenja sa optičkim kablovima

 
Ponuda kompletnih rešenja za FTTX optičke mreže.

Pregled proizvoda